top of page

סטודנטים בהרצאה בפיזיקה ב-1927. פרופ' אהרן צ'רניַבסקי, המרצה הראשון לפיזיקה בטכניון, עומד מימין ליד דוכן המרצים

רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י). הרשומה מוגשת לציבור במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון ההיסטורי של הטכניון ע"ש יהושע נסיהו, משרד ירושלים ומורשת, והספרייה הלאומית של ישראל

bottom of page