top of page

ד"ר חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל, מעניק תעודת גמר לסטודנט בטקס חלוקת התארים שנערך בטכניון בחיפה (29 בינואר, 1945)

צילום: זולטן קלוגר, לשכת העיתונות הממשלתית

bottom of page