top of page

קמפוס טכניון הדר, נובמבר 1955. הקמת המבנים הזמניים יצרה מפגעים ברחבי הקמפוס. בתמונה: שלולית מים מקשה על סטודנטים את המעבר בין השיעורים

רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י). הרשומה מוגשת לציבור במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון ההיסטורי של הטכניון ע"ש יהושע נסיהו, משרד ירושלים ומורשת, והספרייה הלאומית של ישראל

bottom of page