top of page

מכבש הידראולי לבדיקת חומרי בנייה במעבדה להנדסה בטכניון בחיפה (1 בנובמבר, 1943)

צילום: זולטן קלוגר, לשכת העיתונות הממשלתית

bottom of page