top of page

תלמיד בתיכון מקצועי בבית המלאכה של הטכניון בחיפה (1 בנובמבר, 1943)

צילום: זולטן קלוגר, לשכת העיתונות הממשלתית

bottom of page