top of page

תערוכה תעשייתית בחצר הטכניון במימון משרד המסחר והתעשייה (יולי 1953)

רשומה זו היא חלק מפרויקט רשת ארכיוני ישראל (רא"י). הרשומה מוגשת לציבור במסגרת שיתוף פעולה בין הארכיון ההיסטורי של הטכניון ע"ש יהושע נסיהו, משרד ירושלים ומורשת, והספרייה הלאומית של ישראל

bottom of page