top of page

סטודנטים עורכים בדיקות חוזק של חומרי בניין בפקולטה להנדסה בטכניון בחיפה (1 בנובמבר, 1937)

צילום: זולטן קלוגר, לשכת העיתונות הממשלתית

bottom of page